Bioresonantie als therapievorm is betrekkelijk nieuw in Nederland. Dat geldt zeker als het gaat om het toepassen van bioresonantie bij dieren.

Bioresonantie als therapie ondersteunt en versterkt het zelfgenezend vermogen van het eigen lichaam, waardoor een dier ziekte makkelijker de baas kan.

Middels een pijnloze analyse kan de arts of therapeut achterhalen of er sprake is van disbalansen in het lijf. Disbalansen in orgaanfuncties maar ook emotionele stress, kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van ziekte. Met name chronische aandoeningen waarbij het immuunsysteem uit balans is, zijn goed met bioresonantie te behandelen. Klachten als allergieën, overgevoeligheden voor voedsel of omgevingsstoffen, maar ook dieren met auto-immuunziekten kunnen veel baat hebben bij de ondersteunende werking van bioresonantie-therapie.

Na het achterhalen van de disbalansen in het lijf van je dier, wordt er een individueel behandelplan opgesteld. Naast de behandeling met de bioresonantie-apparatuur, kunnen er voedingsadviezen of aanvullende supplementen geadviseerd worden als deze nodig zijn om het herstel te ondersteunen.

Contact