Bioresonantietherapie is een natuurlijke geneeswijze die gebruik maakt van de energetische informatie (trillingen) die het lichaam uitzendt.

Meting van lichaamseigen trillingen

Met behulp van de bioresonanti-apparatuur meet de arts/ therapeut de lichaamseigen trillingen van het dier. Door deze trillingen te analyseren kan een beeld worden gevormd van de werking van de verschillende orgaansystemen.
Daarnaast kunnen ook allergieën voor bepaalde stoffen, belasting door virussen, bacterieën of parasieten, als ook door chemische stoffen uit de omgeving worden uitgemeten. Dit geeft een beeld over hoe (over)belast het systeem van het dier is.

Wanneer een stemvork aangeslagen wordt, zal deze elke andere stemvork van diezelfde grote en dikte ook in trilling brengen. Alle andere stemvorken trillen niet mee. Dat is in feite wat er met bioresonantie apparatuur gedaan wordt. Met de bioresonantie apparatuur wordt er een specifieke frequentie naar het lichaam gestuurd, welke overeenkomt met de gezonde trillingsfrequentie van een bepaald orgaan of ander onderdeel van het dier. Wanneer het betreffende orgaan al met de juiste frequentie trilt, zal er niets gebeuren. De stemvork kan de andere stemvorken ook niet beschadigen. Wordt er niet gezocht naar de juiste disbalansen in het lijf, dan zal de bioresonantie therapie niet veel voor het dier doen, maar het zal ook geen schade aanrichten.

Is het betreffende orgaan geblokkeerd of trilt het niet met de juiste frequentie of niet voldoende, dan zet het bioresonantieapparaat het orgaan aan tot de juiste trilling met de juiste sterkte.
Wanneer de oorzaak van de blokkade op het orgaan wordt aangepakt en het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt geoptimaliseerd zodat het niet weer stilvalt, dan zal het orgaan kunnen blijven resoneren met de juiste frequentie.
De kunst van de bioresonantie therapie is dus het vinden van de oorzaak van de blokkades op de frequenties. Via deze weg kan de werkingen van het eigen lichaam ondersteund worden.

Meting van voer, medicamenten, supplementen

Door te meten of er resonantie bestaat tussen het lichaam en de te testen stoffen, kan worden gekeken welk voer of supplement geschikt is voor dit dier. Dit is met name bij allergieën een simpele manier om een geschikt voer te vinden.

Meting van energetische blokkades

Met behulp van bioresonantie kan het lichaam worden onderzocht op energetische blokkades. Een energetische blokkade kan worden veroorzaakt door o.a. een litteken, een trauma, een narcose of een vaccinatie.

Meting van emotionele disbalansen

Daarnaast kan gekeken worden waar emotionele ondersteuning nodig is. Remedies als bloesems kunnen met name bij dieren met gedragsproblemen als agressie, angst, overdreven aandacht willen etc. goed worden ingezet. Met behulp van de bioresonantie kan precies worden doorgemeten welke bloesem het dier op welk moment nodig heeft. In plaats van wekenlang een bepaalde bloesem te geven gedurende een bedachte hoeveelheid tijd, kan er met de bioresonantie apparatuur per keer doorgemeten worden of het dier de betreffende bloesem nog nodig heeft, of dat er behoefte is aan een andere bloesem of een ander middel als een homeopathisch middel, kruiden of andere producten die het dier weer verder kunnen helpen in z’n weg van herstel.

Behandeling

De behandeling vindt plaats door de trillingen op een bepaalde wijze terug te sturen naar het lichaam, zodat het lichaam de juiste energetische informatie krijgt om in balans te komen en daardoor zelf weer in staat is te genezen. Door deze informatie ook in een vloeistof over te brengen, kan de therapie thuis voortgezet worden. Bioresonantie geneest dus niet zelf, maar bevordert en ondersteunt op zeer adequate wijze het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

Aantal behandelingen

Over het aantal behandelingen is vooraf niets te zeggen. Sommige dieren zijn met één tot enkele behandelingen van hun klachten af. Bij dieren met veel disbalansen kan de bioresonantie voor langere tijd nodig zijn om het dier te ondersteunen op weg naar herstel. Soms zijn regelmatige onderhoudsbehandelingen nodig om een dier een fijn leven te kunnen geven. Hoeveel behandelingen nodig zijn is dus per dier verschillend. Naast de werkwijze van de arts of therapeut, spelen onder andere ook de weerstand van het dier, de (ziekte)geschiedenis, de huidige lichamelijke en geestelijke omstandigheden, het effect van voeding en de huisvesting een rol.

Prijzen

De prijzen voor een consult en behandeling verschillen per praktijk. Het verschil in prijs heeft onder andere te maken met de het opleidingsniveau van de dierenarts of diertherapeut, de tijd die de therapeut/ arts kwijt is aan de patient, de kosten die nodig zijn voor de verschillende apparatuur en praktijkruimte en de eventuele middelen of supplementen die verder nog nodig zijn.